Een empirische test van het Bowen & Ostroff-model

Artikel
Editie 2006, nr. 2

Karin Sanders, Luc Dorenbosch, Renee de Reuver

In het onderzoek naar de wijze waarop HRM invloed kan hebben op de resultaten van de organisatie is de ‘resource-based’ theorie de meest dominante benadering. In deze theorie wordt aangenomen dat HRM niet direct van invloed is op de resultaten van de organisatie, maar dat HRM van invloed is op de unieke en moeilijk door de concurrentie te imiteren interne resources, zoals de houdingen en de gedragingen van medewerkers. Deze onderscheidende houdingen en gedragingen worden op hun beurt verondersteld van invloed te zijn op de effectiviteit van de organisatie in het geheel. HRM kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de arbeidstevredenheid en het welzijn van medewerkers waardoor ze harder werken en zich minder ziek melden, en dit is weer positief gerelateerd aan het uiteindelijke organisatieresultaat. Deze indirecte relaties en processen staan bekend als de ‘black box’, vanwege de onduidelijkheid die er bestaat over hoe interne resources er nu toe doen en hoe HRM dus van invloed kan zijn op het resultaat.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.