In 2005 publiceerden Dave Ulrich en Wayne Brockbank hun klassieker The HR Value Proposition. Het bleek een doorbraak in de ontwikkeling van human resources development. De auteurs maken onderscheid tussen de beheersmatige HR-zaken (w.o. salaris- en personeelsadministratie) en de ontwikkelgerichte zaken (w.o. organisatie ontwikkeling, leiderschap, talentontwikkeling en stakeholdermanagement). Deze ontwikkelgerichte onderwerpen vormen de waardepropositie van HR. Wat is er in de afgelopen tien jaar gebeurd als het gaat om deze waardepro- positie? Is deze verbeterd sinds het verschijnen van hun boek? En waar houdt HR zich nu mee bezig? Het boek van Inca van Uuden geeft HR-professionals praktische handvatten om hun waardepropositie naar de toekomst te ontwikkelen en daarmee zeker te stellen.