Engelfriet onderzocht statements en modellen van meer en minder populaire wetenschappers en trainers. Hij prikt mythes door en weerlegt stellingen. Zijn conclusie is dat managers en adviseurs te gemakkelijk achter anderen aanlopen. Of modellen onterecht omarmen. De succesillusie leest makkelijk, maar Engelfriet’s boek is niet onomstreden. Stevige kritiek komt van de wetenschappers en trainers… Alle reden om het boek zelf te gaan lezen en een eigen oordeel te vellen.