De Vanzelforganisatie. Een onbevangen kijk op organisatieontwikkeling

In de Vanzelforganisatie vraagt Simon van der Veer zich af of het maakbaarheidsgeloof in organisaties ons op het verkeerde been heeft gezet. Eerst hadden we immers de lerende organisatie, toen kwamen de zelfsturende teams en ook spelen we al een tijdje met agile werken en continu verbeteren. We zijn doordrongen van het maakbaarheidsgeloof, stelt Van der Veer. Daardoor willen we organisaties voortdurend veranderen en (re)organiseren. Maar als we niet uitkijken, heeft dat een wildgroei aan beleid, bazen en bureaucratie tot gevolg. Zitten we wel op het goede spoor?

In De Vanzelforganisatie presenteert Van der Veer een alternatieve, onconventionele kijk op organisaties en stelt hij organisatieontwikkeling centraal. Elke organisatie beschikt van nature over (van)zelforganiserend vermogen. Zonder sturing van hogerhand gaan mensen ‘vanzelf’ leren en het samen werken organiseren. Wie dit onderkent, verandert en organiseert niet meer dan nodig is. Zo blijft het ‘leven’ erin en blijven organisaties zo eenvoudig als kan. Iedere organisatie is – in de ogen van Van der Veer – dus al een Vanzelforganisatie.

Met tientallen praktijkvoorbeelden, theorieën van vakgenoten, instrumenten en ruim honderd illustraties (door Willem Minderhoud en Lucas Rozenboom), wil dit boek een stevig fundament bieden voor organisatieontwikkeling. Opdat je direct aan de slag kunt. Mét het vanzelforganiserende vermogen als vertrekpunt. Daar oog voor krijgen begint met onbevangen kijken. Op de eerste plaats naar jezelf, want voor je het weet ben je onbewust precies de hindernis voor datgene wat al vanzelf loopt … Het boek moedigt aan om de mouwen op te stropen en te gaan werken aan een organisatie met leven in de brouwerij.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Simon van der Veer
Titel: De Vanzelforganisatie. Een onbevangen kijk op organisatieontwikkeling
Uitgegeven door: Boom | Management Impact
Jaar: 2020

 Nieuwsgierig naar onze nieuwste artikelen? Lees ze hier