Artikel
Editie 2007, nr. 3

Willeke Bergsma & Eric Molleman

Het is min of meer vanzelfsprekend dat organisaties willen, maar ook verwachten, dat werknemers over de competenties beschikken om een functie adequaat te kunnen uitvoeren en dat in de praktijk ook doen. Een groot deel van het personeelsbeleid en veel personeelsinstrumenten zijn hier primair op gericht. Veel minder aandacht is er voor gedrag dat werknemers vervullen buiten hun formele functieomschrijving om. Door een toenemende dynamisering van organisaties, maar ook van de loopbaanwensen van werknemers, is een meer systematische aandacht hiervoor echter wel op haar plaats. In dit artikel staat dit gedrag centraal en worden de omstandigheden die dat bevorderen of afremmen en de gevolgen voor de organisatie en de werknemer zelf behandeld.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.