De toekomst van werk in Europa blijft een complex vraagstuk, beïnvloed door verschillende cruciale factoren op het gebied van ecologie, technologie en politiek, meent het HRM-collectief Future of work. In hun recent verschenen artikel ‘De toekomst van werk: over ecologische, technologische en politieke ontwikkelingen en het belang van strategische keuzes en politieke strijd’ schetst het collectief verschillende paden waarop de toekomst van werk kan evalueren en het belang van stakeholders om in gesprek te blijven over het pad naar de gekozen bestemming.

Verandering van werklandschap

Een universeel beeld van de toekomst schetsen is niet hetgeen wat het collectief betoogt met haar beschouwing. Daar is het vraagstuk simpelweg te complex voor; het werklandschap ondergaat aanzienlijke veranderingen en er zullen altijd deels conflicterende belangen spelen. Het collectief zoomt juist in op mondiale invloedfactoren die de toekomst van arbeid bepalen. De auteurs benadrukken dat contractuele relaties, beroepenstructuren en arbeidsverhoudingen aanzienlijk zullen evolueren, gedreven door ontwikkelingen in ecologie, technologie en politiek.

Invloedfactoren: ecologie, technologie en politiek

Aan de hand van drie bepalende factoren – ecologie, technologie en politiek – verkent het collectief de kanten die arbeid in de toekomst op kan gaan. Daarbij noemen zij decent work en de open society, als doorslaggevend voor het perspectief van werk. Stakeholders die decent work en de open society als leidraad zien voor de gewenste toekomst van werk, zullen zich krachtig moeten manifesteren in het politieke speelveld. Alleen zó kunnen zij invloed uitoefenen op de ontwikkelingen.

Invloed op HRM

De toekomst van arbeid is een continu proces. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor HR. Binnen organisaties zal HR de omgeving moeten analyseren en beleid en de uitvoering hiervan moeten ontwikkelen. Sterker nog; de toekomst van arbeid vraagt actieve bemoeienis van HR. Het ligt binnen de verantwoordelijkheid van HR om tijdig en adequaat personeel te plaatsen, rekening houdend met de veranderende aard van functies. Ook scholing staat centraal, niet alleen om medewerkers aan te passen aan bestaande functies, maar ook om beleid te ontwikkelen dat past bij de gewenste organisatie en inhoud van werk, gebaseerd op de criteria van decent work.

Auteurs

Het HRM-collectief Future of work is een groep van hoogleraren die zich (ook na het emeritaat) betrokken voelt bij het universitair onderwijs en onderzoek en reflecteert op arbeidsvraagstukken van de toekomst. De groep bestaat momenteel uit Peter Leisink, Paul Jansen, Willem de Lange, Jan Kees Looise, Jaap Paauwe, Frank Pot en Bram Steijn.

Download hier het volledige artikel (pdf)