Artikel
Editie 2006, nr. 3

Christine Baaijens

Hoewel veel bedrijven negatief oordelen over deeltijdarbeid, biedt deeltijdarbeid veel nieuwe mogelijkheden. Hierbij moet gedacht worden aan een betere aansluiting tussen personele inzet en de eisen van de werkgever. Werkgevers hebben verschillende vooroordelen ten aanzien van deeltijdarbeid. Een daarvan is dat deeltijdwerk veel coördinatie- en managementproblemen met zich meebrengt. Een andere gedachte die domineert, is dat deeltijdarbeid lastig vorm te geven is binnen een organisatie waar voltijd de norm is. Omdat werkgevers de deeltijdwensen van hun werknemers niet kunnen blijven negeren, is het noodzakelijk dat ze een deeltijdbeleid formuleren. Idealiter bestaat zo’n beleid uit drie componenten. Er moet inzicht komen in de wederzijdse wensen en behoeften. Daarnaast moeten bestaande ideeën over arbeidsinzet (die meestal van collectieve regelingen uitgaan) losgelaten worden. Dan ontstaat de mogelijkheid om tot innovatieve oplossingen te komen. Ten slotte moet het beleid periodiek geëvalueerd worden, zowel op individueel als op organisatieniveau. Een deeltijdbeleid is noodzakelijk omdat de balans op termijn in het voordeel van de deeltijders zal uitvallen; vergrijzing en ontgroening zullen voor schaarste op de arbeidsmarkt zorgen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.