Nieuwe punten voor de HRM-agenda

Artikel
Editie 2004, nr. 3

Pascale Peters & Ronald Batenburg

Een afname van kennisdeling en betrokkenheid bij de organisatie zijn potentiële knelpunten voor ondernemingen die thuiswerken toepassen of willen stimuleren. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht onder 604 grote Nederlandse bedrijven. Bedrijven wenden thuiswerk vooral aan om werknemers geconcentreerder te laten werken en om arbeid en zorg te combineren. Het blijkt dat de gepercipieerde voor- en nadelen van thuiswerken sterk afhankelijk zijn van het type bedrijf. Zo denken financiële instellingen en zakelijke dienstverleners dat thuiswerken de productiviteit sterk vergroot. Desondanks blijven kennisdeling en betrokkenheid punten van zorg waar het HRM-beleid op in moet spelen. Daarom moet het beleid meer focussen op het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer. Dit contract moet zich enerzijds richten op het faciliteren van thuiswerken en anderzijds op de beheersing van de inherente risico`s. Gedacht moet worden aan extra werkbesprekingen en mogelijkheden tot ideeënuitwisseling in de vorm van communities of practice. Ook hier moet het HR-beleid op inspelen om te voorkomen dat louter vanuit technische hoek hiernaar gekeken wordt. Uit de studie blijkt voorts dat de omvang van thuiswerken relatief groot is en dat dit in de toekomst sterk zal toenemen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.