De redactie
Editie 2014, nr. 4

Bij de selectie van artikelen voor ons tijdschrift is een belangrijk criterium de toegevoegde waarde voor onze lezers, vooral onderzoekers en HRM professionals. Dit keer lagen verschillende artikelen voor die meer of minder expliciet over diversiteit gaan. De redactie worstelde daarom met de vraag of diversiteit nog wel een thema is. Positieve actie voor vrouwen is zo eighties, Banenplannen voor allochtonen en gehandicapten zo nineties. Soortgelijk beleid maar dan verpakt als leeftijdsbewust personeelsbeleid of diversiteitbeleid zo jaren nul. Met het kabinet Rutte 1 is daar toch een punt achter gezet? U treft de bedoelde artikelen aan, dus wij veronderstellen dat ze iets toevoegen. Misschien aangespoord door de constatering in één van de artikelen, dat HRM relatief weinig doet ter bevordering van (in dit geval etnische) diversiteit. Diversiteit, verscheidenheid in velerlei opzicht, is onlosmakelijk verbonden met HRM.

Meer lezen? Download dan de pdf.

Of zoek verder in de database.