Artikel
Editie 2002, nr. 4

Huub Ruël, Jan Kees Looise, Tanya Bondarouk

Er wordt veel geschreven en gesproken over elektronisch HRM (e-HRM). Toch bestaat er nog veel onduidelijk over het begrip en zijn er verschillende definities in omloop. E-HRM wordt namelijk niet alleen gebruikt om personeel aan te trekken, toe te wijzen of te ontwikkelen, maar ook om met personeelsverloop om te gaan. Zowel het lijnmanagement als werknemers participeren actief in e-HRM, waarbij ze ondersteund worden door internet- en intranetapplicaties. Het blijkt dat e-HRM op steeds grotere schaal wordt gebruikt: een vijfde van de grote ondernemingen maakt in meer of mindere mate gebruik van e-HRM-tools. De sterke nadruk op kennis en het toegenomen belang van ICT bij het verzamelen van kennis zijn de twee redenen dat e-HRM juist nu sterk in opmars is. E-HRM speelt zich vooralsnog binnen de organisatie af. Omdat dit op de lange termijn een beperking zal blijken, moet HRM zich binnen afzienbare tijd buiten de grenzen van de organisatie moeten begeven.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.