Redactioneel
Editie 2001, nr. 2

Het personeelsbeleid is geen geïsoleerd gebeuren, noch in de praktijk, noch in het wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn er, om te beginnen, allerlei omgevingsfactoren – en dus ook actoren – die direct dan wel indirect impact hebben op organisaties en dus ook op dat wat zich binnen organisaties afspeelt met betrekking tot de inzet van mensen. Maatschappelijke processen zoals globalisering van de economie, segmentering van arbeidsmarkten, continue druk tot rationalisering van primaire processen en individualiserings- en flexibiliseringsprocessen drukken een stempel op elke organisatie. Vraagstukken zoals binding van mensen (die als ‘core’ voor de business worden aangemerkt) gaan ook niet voorbij aan bedrijven die behoren tot de ‘nieuwe economie’. De omvorming van het kostwinnersmodel naar een ‘tweeloopbanengezin’ vraagt oog voor een nieuwe balans tussen zorgtijd en arbeidstijd, enzovoort. Deze voorbeelden laten zien dat HRM vandaag de dag alleen maar kan worden begrepen als het wordt geplaatst in zijn context.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.