Artikel
Editie 2001, nr. 3

Freddy Oosterwijk

Doordat managementstijlen snel en drastisch veranderen, bestaat er een behoefte aan een universeel competentieprofiel voor managers. In dit artikel wordt dit profiel op basis van de belangrijkste trends en wensen gepresenteerd: het versterken van de horizontale relaties tussen leden van een organisatie, het stimuleren van zelfmanagement en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling van werknemers en de stijgende vraag naar inspirerend leiderschap. Cruciale managementtaken binnen het profiel zijn het behalen van de organisatorische doelstellingen. Daarnaast moet de manager leiderschap tentoonspreiden en werknemers activeren, motiveren en inspireren. Ten derde moet de manager in staat zijn de human resources waarover hij beschikt, optimaal te gebruiken. Ten slotte moet de manager richting geven aan zijn werknemers op individueel niveau middels het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, het delegeren van bevoegdheden en het geven van feedback.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.