Boekbespreking 
Hugh Gunz en Maury Peiperl, Handbook of Career studies

Editie 2011, nr. 4

Frits Kluijtmans

De aandacht voor talenten en talentbehoud neemt in het HR-vak steeds meer toe. Logisch, want niet alleen worden talenten (op allerlei niveaus) schaarser, ook de slaagkans van ondernemingen wordt steeds meer afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste talenten. Om die reden neemt ook de wetenschappelijke aandacht voor loopbanen in al zijn verschijningsvormen toe. Dat terrein is echter sterk gefragmenteerd, niet alleen omdat carrières zelf veel facetten hebben, maar ook omdat het veld gedomineerd wordt door een aantal uiteenlopende paradigma’s die nauwelijks met elkaar in verbinding staan, mede omdat onderzoekers geen kennis nemen van elkaars werk.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.