Boekbespreking
Bram Steijn en Sandra Groeneveld, Strategisch HRM in de publieke sector

Editie 2010, nr. 1

Gerrit Kreffer

De leerstoel Arbeid, Organisatie en Management binnen de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit heeft een boek van bijna 300 pagina’s uitgebracht over Human Resource Management in de publieke sector. Het boek wil HRM-functionarissen in die sector helpen hun functie meer strategisch in te vullen, en anderen die daarbij werkzaam of betrokken zijn – met name ook degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen – stimuleren bij belangrijke organisatiekwesties de HRM-dimensie goed te doordenken. Het boek is verder bedoeld voor (gevorderde) studenten van universiteiten en hogescholen.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.