Commentaar op het artikel ‘Eerlijk (be)loon(d)?’ van Peggy De Prins et al.

Editie 2010, nr. 2

Rolf Blankemeijer

Medewerkers hanteren verschillende criteria om de rechtvaardigheid van hun beloning te beoordelen. De uitkomst van deze exercitie is van invloed op hun vertrouwen in de werkgever. Gehanteerde criteria zijn onder meer de interne billijkheid en externe competiviteit van de beloningen en de procedurele billijkheid bij het vaststellen van de beloningen. De resultaten van het onderzoek laten zien hoe werknemers tegen hun beloning aankijken en welke wensen zij op dit vlak hebben. Die uitkomsten zijn in de praktijk zeer herkenbaar.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.