De wereld om ons heen is constant in verandering. Technologische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt hebben hun weerslag op de beroepsbevolking en dus ook op de medewerkers van de grote administratieve dienstverlener die in dit onderzoek centraal staan. Het onderzoek richt zich op het effect van opleidingen en trainingen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van bij deze werkgever. Ook gaat het in op de vraag of leeftijd en de mate van autonomie van invloed zijn geweest op het volgen van die opleidingen en trainingen. Voor het onderzoek zijn objectieve data gebruikt die reeds voor andere doeleinden waren verzameld in het HR-administratiesysteem. Uit het onderzoek komt naar voren dat niet-reguliere opleidingen en trainingen een positief effect hebben op de vitaliteit, het werkvermogen en employability. Reguliere opleidingen en trainingen hebben dat effect niet. De leeftijd van de medewerker en de mate van autonomie hangen samen met het volgen van opleidingen en trainingen en de duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek laat zien dat HR-professionals door het genereren van informatie op grond van bestaande data beter in staat zijn toegevoegde waarde te creëren en de prestaties en wendbaarheid van medewerkers inzichtelijk te maken.