Artikel
Editie 2003, nr. 4

Frank Tros

Het thema van decentralisering en centralisering speelt een belangrijke rol in het beloningsbeleid van bedrijven. Misschien niet expliciet, maar wel op de achtergrond. Hierbij worden vragen gesteld als: hoe moet de individualisering in de arbeidsverhoudingen worden gereguleerd en hoe kan het lokale management speelruimte worden gegeven zonder de centrale regie te verliezen? Gezien de roep om verdere flexibiliteit en differentiatie in arbeidsvoorwaardenvorming ligt verdere decentralisering – en dan vooral naar het meest decentrale niveau van de individuele werknemers – in de lijn der verwachting. In dit artikel wordt echter gesteld dat deze decentralisatie niet ten koste hoeft te gaan van gecentraliseerd beleid en centrale regels. Sterker nog, men zou kunnen stellen dat het welslagen van decentralisatie centrale coördinatie vereist. Cao’s en centraal HRM-beleid blijven belangrijk voor de (werkgevers)behoefte aan centrale sturing en beheersing en voor de (werknemers)behoefte aan sociale bescherming.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.