Elkaar in de haren zitten of er samen uitkomen?

Artikel
Editie 2002, nr. 1

Kees Korevaar

De ontwikkelingen rond flexibel belonen worden in hoge mate bepaald door de tegengestelde ideeën en belangen van werkgevers en vakbonden hierover. Werkgevers zijn geporteerd van individuele prestatiebeloning, focussen zich op de resultaten van de onderneming en zijn slecht te spreken over collectieve, generieke salarisverhogingen. De vakbonden daarentegen zijn voorstanders van een meetbare en controleerbare inkomensverdeling op basis van een systeem van functiewaardering waarbij de salarisontwikkeling met prijsontwikkeling en productiviteit in de pas loopt. Van al deze belangen en ideeën trekt de praktijk zich echter niets aan. Steeds vaker worden binnen ondernemingen afspraken gemaakt zonder dat er een cao-onderhandelaar aan te pas komt. Daarnaast beschouwen veel vakbondsleden ‘rechtvaardige’ salarismodellen als te bureaucratisch om er goed mee te werken. Ten slotte zien ook de werkgevers in dat er altijd sprake zal blijven van collectieve loonbewegingen op nationaal niveau.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.