Gedrag in Organisaties. Een psychologische benadering

Wanneer zitten werknemers het best in hun vel? Wanneer zijn ze het meest productief? Hoe kan samenwerking in teams voor toegevoegde waarde zorgen? Welke soorten teams bestaan er überhaupt? Hoe kun je als leidinggevende het werk van medewerkers in goede banen leiden? Dit is slechts een greep uit de thema’s en onderwerpen die in dit psychologische handboek aan bod komen.

Organisaties zijn van alle tijden, maar wie inzoomt op hun werking ziet dat er tussen organisaties enorme verschillen bestaan. Ze werken met andere individuen, groepsprocessen en organisatiesystemen. Bovendien zijn ze sterk aan verandering onderhevig. Trends als mondialisering, digitalisering en individualisering hebben een grote impact op organisaties en de wijze waarop zij opereren, ondernemen, beleid maken, en dergelijke. Dat heeft ook invloed op het gedrag van de mensen in die organisaties en op de inrichting van werkprocessen, de besluitvorming, de communicatie en de wijze waarop daaraan leiding wordt gegeven.

Menselijk gedrag

Het boek biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van het menselijk gedrag in organisaties. Die organisaties kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, scholen of begeleidingscentra. Het is een handboek dat een inleidend karakter heeft en zich primair richt tot bachelor studenten in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen. Het boek is tevens een naslagwerk voor professionals die meer zicht willen krijgen op de manier waarop mensen functioneren in groepen en welke leiderschapsstijlen het meest effectief zijn.

De klemtoon in het boek ligt op de psychologische benadering van mensen in organisaties. De auteurs hebben hun sporen verdiend in onderwijs en onderzoek op dit interessante terrein. Hoewel zij zich realiseren dat veel organisaties in toenemende mate opereren in een internationale context, hebben zij in de praktische voorbeelden die zij aandragen vooral gekozen voor Belgische en Nederlandse organisaties. De sympathieke reden hiervoor is dat zij studenten willen stimuleren in de voortzetting van hun studies en tevens hopen dat zij er een boeiend en wenkend loopbaanperspectief in aantreffen.

Bibliografische gegevens:
Auteurs: Guido Valkeneers, Steven Mestdagh & Tim Benijts
Titel: Gedrag in Organisaties. Een psychologische benadering
Uitgegeven door: Lannoo Campus
Jaar: 2021