De advocaat Vas Nunes behandelt in een lijvig boekwerk alle verdragen, richtlijnen en wetten over gelijke behandeling in arbeid. Vraagstellingen zijn onder andere:

  • Wat is ‘gelijk behandelen’?
  • Wanneer gaat het ‘geen vergelijkbaar geval’ verweer op?
  • Waarin verschilt direct en indirect onderscheid?
  • Welke uitzonderingen zijn er?
  • Wanneer en hoe kun je onderscheid rechtvaardigen?

Met de toenemende verscheidenheid op de arbeidsmarkt is dit een specifiek onderwerp binnen het arbeidsrecht. Met nu dus een compleet naslagwerk.