Een gids voor een inclusieve organisatie

In ‘Van woorden naar daden’ deelt het IDEA Center (Inclusion, Diversity, Equity & Access Center) van de Erasmus Universiteit Rotterdam de aldaar verzamelde kennis, ervaringen en praktische handvatten voor het veranderen van organisaties in een meer inclusieve, diverse, rechtvaardige en toegankelijke – en daardoor in hun opvattingen uiteindelijk ook prettigere – plek om te werken voor iedereen.

De verschillende auteurs willen werkgevers, werknemers en organisaties als geheel op een toegankelijke manier stimuleren en inspireren om aan de slag te gaan. Het boek biedt concrete hulp bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van interventies en beleid op het gebied van inclusie en diversiteit.

Aan de orde komen onderwerpen als gelijkheid, gezamenlijkheid, rechtvaardigheid en toegankelijkheid, maar ook andere belangrijke begrippen die van belang zijn voor een integrale aanpak voor organisaties. In de verschillende hoofdstukken presenteren de auteurs de onderwerpen verbinding en betrokkenheid, inclusieve organisatiecultuur en communicatie, inclusief HR-beleid, monitoring en onderzoek en inclusief leiderschap.

Verschillende teamleden van het IDEA Center van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben geholpen bij de totstandkoming van dit boek, ieder vanuit de eigen expertise. Experts op het gebied van HR-beleid, research, inclusieve educatie, communicatie, ‘outreach’, ‘student engagement’ en leiderschap delen hun inzichten en ervaringen en reiken praktische handvatten aan. Het boek is tot stand gekomen onder redactie van prof. dr. Semiha Denktaş, dr. Gwen de Bruin en drs. Joris van den Ring-Bax.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Semiha Denktaş, Gwen de Bruin, Joris van den Ring-Bax (red.)
Titel: Van woorden naar daden: een gids voor een inclusieve organisatie.
Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2023

Boeksignalering-van-woorden-naar-daden