Kom los van je vastgeroeste overtuigingen en ontwikkel je talent

Met meer rust, plezier en vertrouwen in het leven staan. Wie wil dat nou niet? Een groeimindset legt hiervoor een goede basis – of het nu om werk, sport of privé gaat. Tenminste, dat is de opvatting van Koning & Heuvingh. Zij stellen in hun boek dat alles tegenwoordig om prestaties lijkt te draaien. Als je het minder goed doet op je werk, onvoldoendes haalt op school of niet in het selectieteam komt van de sport die je beoefent, voel je je al snel een mislukking en daardoor raak je gemakkelijk gedemotiveerd. Maar ook als je wél het label ‘talent’ of ‘high potential’ krijgt opgeplakt, kun je alsnog volledig vastlopen. Je staat voortdurend onder druk om jezelf te bewijzen en de hoge verwachtingen waar te maken die de omgeving van je heeft. Je wilt het graag doen en het vertrouwen dat anderen in je hebben niet beschamen. Daardoor word je echter ook steeds banger om fouten te maken. Dat leidt gemakkelijk tot verstarring en angst.

Groeimindset: Open hand-methode voor vernieuwing en groei

Sportpsychologen Bart Heuvingh en Tim Koning laten zien dat – en ook hoe – het beter kan. Met hun ‘open hand-methode’ hebben ze – naar eigen zeggen – al diverse sporters, studenten, docenten, ouders, werknemers en managers geholpen met het aanleren van een nieuwe mindset. Namelijk de zogenaamde groeimindset. Hoe doe je dat dan? Door te stoppen met de negatieve gedachten die je kunnen beheersen, zoals ‘ik leer het nooit’ of ‘ik ben gewoon niet goed genoeg’. Je moet juist leren vertrouwen op je eigen leervermogen en faalervaringen die je meemaakt gaan zien als momentopnamen waarvan je kunt leren. Negatieve gedachten en onvermogen om te leren zijn als een gebalde vuist: statisch en inflexibel. Koning en Heuvingh helpen je als het ware je hand te openen en je open te stellen voor vernieuwing en groei. Daarvoor reiken zij drie fundamenten, vijf checks en zeven principes aan. Dat leidt tot vijftien heldere stappen, waarmee je wordt geleerd anders te kijken naar de eigen prestaties en meer te vertrouwen op het eigen leervermogen. Opdat je steviger en zelfbewuster in het leven leert staan en minder stress ervaart.

Bibliografische gegevens

Auteurs: Tim Koning & Bart Heuvingh
Titel: Groeimindset. Kom los van je vastgeroeste overtuigingen en ontwikkel je talent.
Uitgegeven door: Business Contact
Jaar: 2023