Artikel
Editie 2006, nr. 1

Ida Wognum, Bernard Veldkamp, Andries de Grip, Inge Sieben

Maatregelen om ouderen langer inzetbaar te houden, moeten niet alleen op hen gericht worden, maar op werknemers van alle leeftijden. Bedrijven anticiperen met een leeftijdbewust beleid op de naderende vergrijzing. In de praktijk lijken deze maatregelen echter onvoldoende geïmplementeerd te zijn en zijn de effecten gering. Maatregelen worden immers vaak ad hoc ingevoerd en het succes is grotendeels afhankelijk van een positief HR-klimaat en van de kwaliteiten van de persoon die die maatregelen promoot. Een ouderenbeleid moet op het hele werknemersbestand gericht zijn. De positie van ouderen op de arbeidsmarkt wordt namelijk sterk bepaald door de keuzes die mensen eerder in hun leven en carrière hebben gemaakt. Werknemers van alle leeftijden moeten dus worden uitgerust met kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om breed inzetbaar te blijven en tot hun pensionering een productieve rol te kunnen vervullen. Omdat ouderen niet slechter, maar anders leren dan jongere werknemers, moeten leeractiviteiten beter afgestemd worden op persoonlijke wensen van de ouderen. Andere aanbevelingen zijn het aanbieden van flexibelere arbeidstijden en aanpassing van werkinhoud.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.