Handboek arbeid & gezondheid, besproken door Erik Jan van Dalen

Handboek arbeid & gezondheid

Van Dale geeft als definitie van handboek: boek waarin een overzicht wordt gegeven van een tak van wetenschap. Het Handboek arbeid & gezondheid onder redactie van Heerkens, Bieleman, Miedema, Engels en Balm maakt dit helemaal waar. Het is een stevig, ruim 400 pagina’s tellend naslagwerk. Het biedt ontwikkelingen, cijfers en diverse theoretische modellen van het werkveld en de verschillende actoren daarin.

De opbouw van het boek is langs twee lijnen. In deel 1 is het vakgebied in algemene zin beschreven. De uitwerking hiervan naar modellen en context ervan voor het werkveld, staat in deel 2.

Lees de volledige boekbespreking hier

Bibliografische gegevens

Titel: Handboek arbeid & gezondheid
Auteur: Yvonne Heerkens, André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels, Marcel Balm (red., 2019)
Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

Handboek Arbeid en gezondheid