Artikel 
Editie 2001, nr. 3

Peter van der Parre & Hans de Mol

De afgelopen tijd zijn de werkgevers bij het Rijk twee belangrijke spiegels voorgehouden. In 1998 was dat de Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst, die vanuit het gezichtspunt van de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt liet zien dat er in het HRM-beleid van het Rijk – met name waar dat ‘op de werkvloer’ in praktijk wordt gebracht – verbeteringen denkbaar zijn en dat het bovendien zaak is te streven naar een beter, maar vooral juister beeld bij de buitenwereld van wat het Rijk als werkomgeving en als werkgever te bieden heeft. Begin 2001 heeft de werkgroep Van Rijn in haar rapport ‘De arbeidsmarkt in de collectieve sector’ op haar beurt laten zien dat er (ook bij het Rijk) alle aanleiding is voor flinke investeringen in mensen en kwaliteit. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de bevindingen van de Arbeidsmarktmonitor en van de werkgroep Van Rijn en wordt inzicht gegeven in de huidige stand van het denken over HRM bij het Rijk.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.