Boekbespreking
Kaplan, R. en D. Norton (2004). Strategy Maps, converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press.

Editie 2004, nr. 2

Gerard Evers

Het belang van menselijk kapitaal voor het concurrentievermogen van organisaties is onmiskenbaar. Toch staat aandacht voor HRM niet bij alle lijnmanagers hoog in het vaandel. Tot op zekere hoogte is dat wel begrijpelijk. De waarde van harde kapitaalgoederen is bekend en beïnvloedbaar. Rendementen op investeringsprojecten zijn zichtbaar en lenen zich voor koersbepaling. Deze kapitaalgoederen heten “tangible assets” in het vakjargon. Wanneer de (toegevoegde) waarde van personeel en personeelsbeleid niet zichtbaar kunnen worden gemaakt, zal men er niet op kunnen sturen. Personeel is een “intangible asset”, en geen economisch eigendom vanuit de organisatie gezien. Voor het succes van organisaties is het echter een zeer wezenlijk asset.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.