Iets met mensen doen. Is dat niet een basale drijfveer voor veel HRM’ers? En is dat niet ook een kern van HR-beleid? Is het niet (meer) de HRM’er die het gesprek voert met de medewerker, dan is het wel de direct leidinggevende die in dialoog is met de medewerker. Gespreksvoering met medewerkers is relevant en wordt wellicht almaar relevanter.

Onlangs verscheen de tweede, volledig herziene druk van “Het GROTE gesprekkenboek” onder redactie van Jacco van den Berg en Mecheline Klijs. Het is een praktisch en goed leesbaar boek voor HR-adviseurs en leidinggevenden die hun gespreksvoeringstechnieken willen ontwikkelen. De auteurs onderscheiden achttien verschillende gesprekstypen, geclusterd in vier delen:

 1. Aannemen van medewerkers
  Onder andere: selectiegesprek, arbeidsvoorwaardengesprek, introductiegesprek.
 2. Sturen van prestaties en gedrag
  Onder andere: feedbackgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, verzuimgesprek.
 3. Ontwikkelen van medewerkers
  Onder andere: POP-gesprek, loopbaancoachingsgesprek, demotiegesprek.
 4. Uitstroom van medewerkers, advisering, onderhandeling en mediation
  Onder andere: conflictoplossend gesprek, slechtnieuwsgesprek, exitgesprek.

Dat het selectiegesprek in deel 1 thuishoort, zal niemand ontkennen. Anders is het voor enkele gesprekstypen die in het vierde deel aan de orde komen, zoals het adviesgesprek en het onderhandelingsgesprek. Het betreft hier gesprekstypen die ook relevant zijn voor andere gesprekstypen, zoals voor het arbeidsvoorwaardengesprek of voor het POP-gesprek. De clustering in vier delen biedt geen werkelijke meerwaarde. Die meerwaarde is des te meer aanwezig in de beschrijving van de achttien gesprekstypen, de kern van het boek.
——————————————————————————————————–
Verder lezen? Download hier de pdf.

Erik Jan van Dalen

Bibliografische gegevens
Titel: Het GROTE Gesprekkenboek
Ondertitel: Een praktische leidraad voor HR-professionals en leidinggevenden
Auteur: Jacco van den Berg & Mecheline Klijs
ISBN: 10 9462153744
Uitgever: Vakmedianet Alphen aan den Rijn
2e (geheel herziene) druk 2015