Het Happy Office Manifest.

De vier pijlers van een positieve werkcultuur.

Het Happy Office Manifest van Maartje Wolff en Fennande van der Meulen is een praktisch boek over werkgeluk. Zij stellen dat het inmiddels wel bewezen is dat werkgeluk mensen gezonder, succesvoller, productiever, innovatiever én creatiever maakt. Mensen die gelukkig zijn op het werk worden door hen verondersteld beter te presteren. En toch wordt er naar hun mening maar weinig aandacht besteed aan geluk op de werkvloer. Dat moet dus veranderen.

Met Het Happy Office Manifest willen zij mensen in organisaties helpen stap voor stap een positieve werkcultuur te creëren. Voor henzelf, voor hun team en voor de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Daarbij gaat het overigens niet over salaris, of over vers fruit op de werkvloer en ook niet over gemaakt blij zijn. Nee, bij werkgeluk draait het volgens Wolff & Van der Meulen om het creëren en stimuleren van betekenis, voldoening, verbinding en plezier. Maar het gaat ook over het ervaren van ruimte en veiligheid, goed met elkaar samenwerken en gezamenlijk resultaten realiseren. Zij vinden het dus de moeite waard meer aandacht aan werkgeluk te besteden. Meer dan we in hun ogen over het algemeen geneigd zijn te doen. Dus schreven zij dit boek.

Wolff & Van der Meulen definiëren vier pijlers voor het genereren van werkgeluk in organisaties die zij achtereenvolgens als volgt benoemen: betekenis geven; verbonden voelen; voortgang boeken; en plezier hebben – in het Engels simpel samengevat met 4 P’s: Purpose, People, Progress en Positivity. De pijlers hangen nauw met elkaar samen en overlappen elkaar ook. Wolff & van der Meulen wisselen in hun boek wetenschap en theorie af met praktijkvoorbeelden, succesverhalen, waardevolle oefeningen en veel praktische tips. Zij willen dat je met Het Happy Office Manifest meteen aan de slag gaat.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Maartje Wolff & Fennande van der Meulen
Titel: Het Happy Office Manifest. De vier pijlers van een positieve werkcultuur.
Uitgegeven door: Business Contact
Jaar: 2020