Artikel
Editie 2006, nr. 1

Kathleen Vanmullem & Annie Hondeghem

Ook Belgische overheidsorganisaties kampen met een sterk toenemende vergrijzing en zijn gedwongen om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. Desondanks is er nog weinig sprake van een gestructureerd beleid, zo blijkt uit een studie. Hoewel het ministerie goed op weg is met de implementatie van beleid, worden maatregelen voornamelijk op ad hoc basis genomen. Teneinde ambtenaren langer aan het werk te houden en hun inzetbaarheid te vergroten, heeft het ministerie verschillende projecten opgestart. Het project ‘Leiding geven’ richt zich op leidinggevenden op lagere niveaus die via onderlinge leiderschapsnetwerken kennis kunnen uitwisselen. Het project ‘Kennisoverdracht’ moet voorkomen dat kennis verloren gaat wanneer medewerkers vertrekken: kennis wordt hierbij opgeschreven en oudere werknemers dragen kennis over aan jongeren binnen netwerken. Bij het project ‘Campusrecrutering’ worden studenten van universiteiten en andere onderwijsinstellingen warm gemaakt voor een baan bij het ministerie. ‘Uitloopbanen’ is de functieaanpassing voor oudere werknemers die belemmeringen ervaren in hun baan; hierbij moet vooral gedacht worden aan fysieke werkaanpassingen. Exitgesprekken ten slotte moeten meer inzicht geven in de reden van vertrek.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.