Ritchie de Blieck:

Tien jaar na het verschijnen van Beter belonen in organisaties van Henk Thierry (3de herziene druk), publiceert Kilian Wawoe zijn visie op hoe het beter kan met belonen. Eindelijk weer een (Nederlandstalig) boek over belonen. Een onderwerp dat naar mijn mening ten onrechte een ondergeschoven kindje is in de HR-literatuur. Kilian Wawoe is momenteel een van de weinigen aan de Nederlandse universiteiten die zich bezighoudt met belonen. De beperkte aandacht voor belonen in HR-onderwijs en wetenschap staat in schril contrast tot de publieke opinies en aandacht. In de afgelopen tien jaar is er een verwoed publiek debat gevoerd over bonussen en excessieve beloning voor topmanagers, is de beloning in de publieke sector aan banden gelegd en zijn de bonussen in de financiële sector wettelijk gemaximeerd. Kilian Wawoe neemt op basis van zijn ervaring als HR-manager bij ABN AMRO actief deel aan dit publieke debat. Zijn vorige boek Bonus (2010) wijdde hij aan de problemen van de bonuscultuur bij banken. Hij beloofde te komen met een oplossing. Die belofte wil hij inlossen in zijn boek Het nieuwe belonen. Nieuwsgierig ga ik op zoek naar het “nieuwe” op het gebied van belonen.

Verder lezen? Download hier de pdf.

Bibliografische gegevens

Titel:Het nieuwe belonen
Auteur(s): Kilian W. Wawoe
Uitgeverij: Performa Uitgeverij B.V., Den Haag