Editie 2009, nr. 3

Albert Kampermann, Frits Kluijtmans, Judith Semeijn

Competentiemanagement wordt gezien als een succesvolle manier om de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers nieuw leven in te blazen. Ook wordt het mogelijk de strategische doelstellingen beter te vertalen naar het gedrag van medewerkers dat nodig is om die doelstellingen te realiseren. Uit het schaars beschikbare empirisch onderzoek komt naar voren dat competentiemanagement lijkt te werken, maar dat het niet goed valt te onderbouwen. In dit artikel gaan de auteurs dieper in op de ontstaansgeschiedenis van het concept en bekijken vervolgens hoe teleurstellende resultaten uit onderzoek te verklaren zijn terwijl men in de praktijk zo enthousiast is over competentiemanagement. Kan het concept aan de hand van recente inzichten en ontwikkelingen worden gehandhaafd?

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.