Het Ronde Vierkant: Signalering

Het ronde vierkant daagt je uit om je organisatie te sturen vanuit een nieuwe bril: een vierkante, een ronde of een hybride. Zo zie je alles minstens duaal, misschien zelfs multifocaal, en leer je hybride te kijken naar organisaties. Tevens leer je – volgens de auteur van het boek – op deze wijze te handelen vanuit rond én vierkant, af te ronden wat te hoekig is en bij te vijlen wat te rond is.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit het bedrijfsleven tracht dit boek een brug te slaan tussen inspirerende ideeën en de realisatie daarvan. De kunst is het met elkaar verbinden van organisatiepolen. Dat beweert althans Pascal Van Loo in dit boek. Hij is een arbeids- en organisatiepsycholoog met 28 jaar praktijkervaring als change manager en veranderarchitect. Tevens was hij acht jaar professor aan EHSAL Management School in Brussel.

Van Loo stelt – en hij is niet de enige – dat de wereld steeds sneller evolueert. Dat is volgens hem inmiddels oud nieuws. Opvallend is echter dat organisaties zich toch nog steeds niet snel genoeg aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Bovendien zijn de inspanningen die wel worden geleverd vaak ontoereikend. Daarin is dringend verandering nodig. Van Loo poogt in Het Ronde Vierkant daarvoor een handreiking te bieden. Hoe laat je vastgeroeste organisaties opnieuw draaien? Welke winst levert een beweeglijke organisatie op? Welke hybride oplossingen biedt het ronde-vierkantperspectief?

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Pascal Van Loo

Titel: Het Ronde Vierkant – Hoe je organisatie hybride maken?

Uitgegeven door: LannooCampus, Amsterdam

Jaar: 2020