Met ingang van 2014 heeft het Tijdschrift voor HRM een ingrijpende verandering ondergaan. De uitgever van het Tijdschrift  – Hans van Vliet – heeft besloten om zijn werkzaamheden als uitgever te beëindigen. De Redactie heeft ervoor gekozen om verder te gaan als ‘platform’ met open access. Dat wil zeggen dat alle artikelen die nu op de website staan beschikbaar blijven. Daarnaast gaan we door met het publiceren van (nieuwe) artikelen, vijftien tot twintig per jaar, columns en boekbesprekingen. Bovendien kunnen ‘white papers’ worden gepubliceerd, mits deze voldoen aan de eisen die worden gesteld door de redactie.
Hiermee vervalt de folio-uitgave van het Tijdschrift en er zijn ook geen abonnementen meer. We hebben een aantal instellingen en bedrijven uit het hoger onderwijs en de beroepspraktijk bereid gevonden om als partner een financiële bijdrage te leveren. Ook de NVP heeft zich aan het Tijdschrift verboden. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de toekomst.
Met steun van Avans Hogeschool, het Dutch HRM Network en de Stichting HRM Lectoren Netwerk Nederland is de website vernieuwd en zijn andere aanloopkosten gedekt.

Voor meer informatie: redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Dutch HRM Network