Waarom, hoe en wanneer heeft personeelsmanagement invloed op de prestaties van een organisatie?

Artikel
Editie 2004, nr. 2

John Purcell

Er bestaat geen universeel type HRM voor elke organisatie. Zo luidt een conclusie van een onderzoek naar het verband tussen HRM en performance van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development. De studie van het CIPD beslaat een periode van 3 jaar en richt zich op twaalf ondernemingen. Merkwaardig genoeg blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van de HR-directeuren niet echt geïnteresseerd is in de causale relatie tussen HRM-investering en organisatieperformance of winst voor de aandeelhouders. Hiervoor zijn drie redenen. In de eerste plaats denken de directeuren dat de resultaatmetingen alleen historische waarde hebben. Voorts vinden ze de relatie zeer indirect of vergezocht. Ten slotte blijken de directeuren er geen behoefte te hebben om hun bestaan te rechtvaardigen met de bewering dat ze bijdragen aan de winst van hun bedrijf. Daarentegen houden ze zich wel bezig met de noodzaak de performance te maximaliseren en een bijdrage te leveren aan het organisatiesucces. Daartoe werken ze met prestatie-indicatoren die problemen en probleemgebieden identificeren. Hierbij maken ze gebruik van drie typen gegevens: arbeidsmarktgegevens, medewerkertevredenheidsgegevens en operationele gegevens.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.