Wat kunnen werkgevers doen om discriminatie tijdens de werving en selectie van medewerkers tegen te gaan? Onderzoekers Gerben Hulsegge, Helen Verhoef, Sophie. Emmert en Claartje Thijs spraken met een groot aantal (wetenschappelijke) experts en komen tot een aantal interventies voor werkgevers. Maak de sollicitatieprocedure objectiever, veranderen de sociale norm – en leef deza na! – en zet in op bewustwording van stereotypen en vooroordelen, is het advies. Dit levert een bijdrage aan minder discriminatie op de arbeidsmarkt. Bepaalde groepen hebben een achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond is in Nederland bijvoorbeeld structureel lager dan die van mensen zonder migratieachtergrond. Arbeidsmarktdiscriminatie tijdens de werving en selectie speelt hierbij een rol. Ook vrouwen en mensen met een chronische ziekte zijn soms de dupe van arbeidsmarktdiscriminatie.

Handvatten

Hulsegge cs schreven het artikel Effectieve interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen tijdens de werving en selectie: een delphi-studie. Het stuk is een startpunt om de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie richting te geven. Ook geeft het werkgevers en personeelsselecteurs handvatten om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan tijdens de werving en selectie.

De experts die aan de studie meededen waren het erover eens dat het objectiveren van de selectieprocedure een goede manier is om discriminatie tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de-identificatie van het cv, het stellen van objectieve selectiecriteria. Interviewers kunnen worden getraind om gestructureerde gesprekken te voeren. Ook het stellen van een norm in de bedrijfsvisie of -missie kan helpen. Belangrijk hierbij is wel dat deze norm ook gehandhaafd wordt. Inzetten op bewustwording van stereotypen en vooroordelen, gecombineerd met het bieden van een handelingsperspectief, kan helpen.

Keuze uitleggen

Verder waren de experts het erover eens dat het verstevigen of bewerkstelligen van een sociale norm bijdraagt aan het verminderen van discriminatie. Concreet kunnen bedrijven een maatregel opnemen waarbij verantwoording moet worden afgelegd over de gemaakte keuze voor een bepaald persoon. Die keuze uitleggen aan een persoon die niet bij de procedure betrokken is, maakt het proces eerlijker. Meer informatie over de sollicitant, zoals solliciteren met video (zoals speeddates), opvragen van referenties of extra informatie in de sollicitatiebrief, is niet erg effectief. Op dat vlak hebben de experts alleen vertrouwen in lange stages of werken op proef. Op die manier leren mensen elkaar echt kennen waardoor vooroordelen kunnen verdwijnen en discriminatie tegengegaan kan worden.

Auteurs

Dr. Gerben Hulsegge en Helen Verhoef zijn onderzoekers bij de afdeling Sustainable Productivity and Employability bij TNO in Leiden. Sophie Emmert is onderzoeker bij de afdeling Work Health Technology bij TNO in Leiden. Dr. Claartje Thijs is onderzoeker en eigenaar van Claartje Thijs onderzoek en advies.

Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.