Hoe goed werkt Nederland? Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid

Besproken door Willem de Lange

De periode 2009 tot 2020 kan – vanuit economisch perspectief – worden beschouwd als een interbellum. Van de financiële crisis van 2008 / 2009 tot de coronacrisis van 2020, met in ons land vanaf het derde kwartaal van 2014 een ongekend groei. Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen hebben in deze tijd een grote dynamiek laten zien. Het boek Hoe goed werkt Nederland? geeft daarvan een mooi overzicht. Het is geschreven door negentien auteurs, allen werkzaam bij of nauw verbonden aan AIAS, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

De inleiding van de hand van de redacteuren Keune, Been en Tros is meteen het boeiendste hoofdstuk. Daarin worden de belangrijkste ontwikkelingen in vogelvlucht beschreven. Zij gaan onder meer in op de inkomensontwikkeling, de contractuele relaties (met name de flexibilisering van arbeid krijgt veel aandacht), diversiteit, arbeidsproductiviteit, innovatie en pensioenen. Het laat zien hoe breed de behandelde thematiek is. In de veertien hoofdstukken die volgen worden de thema’s uitgediept.

Het boek bestaat – na de introductie –  uit twee delen. Deel 1 behandelt de arbeidsmarkt, deel 2 de arbeidsverhoudingen. In deel 1 staan onder meer ‘brede’ hoofdstukken over flexarbeid, platformwerk en zzp’ers en meer specifieke hoofdstukken, zoals …

Lees de volledige boekbespreking hier

Bibliografische gegevens

Titel: Hoe goed werkt Nederland? Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid
Auteurs: Wike Been, Maarten Keune & Frank Tros
Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn