Eindbaas over je werkgeluk met het omgekeerde functioneringsgesprek

Veel bedrijven doen erg hun best om mensen te rekruteren en binnen te halen. Vervolgens doen ze er alles aan om de aldus geworven werknemers ook binnen te houden. Dat kan met een voetbaltafel in de vergaderzaal, het organiseren van zoom-yoga-sessies of virtuele vrijmibo’s als je net doodop je laptop wil dichtklappen. Daar worden maar weinig werknemers gelukkig van.

Maar het laatste zetje naar de uitgang is voor veel medewerkers toch wel Het Functioneringsgesprek. Een gesprek waarin de leidinggevende wel even vertelt wat hij of zij van de medewerker en diens werkzaamheden vindt en meestal ook nog welke beloning daar in het vervolg aan gehangen wordt. Volgens de auteur van dit boek – Evert Hatzmann – is dat sowieso al, maar zéker in tijden van het nieuwe normaal volstrekt ongepast. Bovendien houdt niemand écht van functioneringsgesprekken. Ze vreten tijd, energie en ergernis – en leveren on-top-of-that zelden iets op.

Functioneringsgesprekken werken ook helemaal niet. Niet alleen leidinggevende, ook medewerkers zien er eigenlijk helemaal niets in – al durven ze dat vaak niet te zeggen. Maar het ergste van alles is volgens Hatzmann toch wel dat het verloop vaak alleen maar toeneemt.

Praktische aanpak

Dat moet dus anders, dacht hij. Daarom schreef hij dit boek, vanuit de gedachte dat de werknemer de controle over het functioneringsgesprek en dus zijn eigen werkgeluk in eigen hand moet gaan nemen. Hatzmann begeleidt (mensen in) organisaties, met een praktische aanpak die gericht is op het vormgeven aan leuk werk. Hij verbaast zich al jaren over die goedbedoelde tweegesprekken, want naar zijn idee gaan die al jaren vooral niet waarover ze zouden moeten gaan.

Met het boek wil hij werknemers in organisaties stimuleren het gesprek aan te gaan met hun leidinggevenden. Over hun werkbeleving. Over hun al of niet ervaren werkgeluk. Daartoe biedt hij in het boek een instrument aan – de Job Reflector Test – waarmee elke medewerker inzicht kan krijgen in hoe hij ervoor staat qua werkgeluk en wat hij nodig heeft van zijn werkgever. Daarmee kan worden voorkomen dat medewerkers massaal naar een nieuwe baan hoppen of – nog erger, volgens de auteur – ongelukkig blijven zitten waar ze zitten. Zij kunnen zélf verantwoordelijkheid nemen over hun werkbeleving en daarin de regie pakken. Het boek biedt hiertoe de nodige voorbeelden, tips, tricks en tools.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Evert Hatzmann
Titel: Houd je feedback! Eindbaas over je werkgeluk met het omgekeerde functioneringsgesprek
Uitgegeven door: S2 Uitgevers
Jaar: 2021