HR-analytics is een hot thema onder HR-managers. HR-analytics toepassen houdt in dat je zoveel mogelijke betrouwbare informatie over je medewerkers verzamelt en gebruikt om beter onderbouwde beslissingen te nemen, om zo bij te dragen aan strategische organisatiedoelen. Je probeert daarbij voorspellingen te doen over werknemergedrag (bijvoorbeeld productiviteit of vertrek) op basis van gegevens die je hebt verzameld over je personeel. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Er is daarom veel behoefte aan kennis over dit onderwerp bij HR-managers. In deze behoefte voorziet het boek “HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid” geschreven door Toine Al en Irma Doze.

Het boek bestaat uit drie delen, waarbij achtereenvolgens wordt stilgestaan bij:  1) Wat is HR-analytics en hoe past dit in de bestaande HR-praktijk? 2) Een stappenplan om een HR-analyticsproces uit te voeren en 3) het HR-management van de implementatie van een datagedreven HR-beleidscyclus.

In het eerste deel wordt uitgelegd wat HR-analytics inhoudt en welke kansen het goed toepassen van HR-analytics biedt in organisaties. In het eerste hoofdstuk worden aansprekende voorbeelden gegeven van wat de potentie van HR-analytics is voor HR. Helaas zijn deze voorbeelden nauwelijks uitgewerkt, waardoor ze minder krachtig overkomen.

In het tweede deel worden acht stappen van het HR-analytics proces beschreven. De lezer wordt geholpen bij de keuze welke hoofdstukkken gelezen worden, afhankelijk van de rol die hij of zij vervult (HR-business partner of HR-analist). Alle stappen, bijvoorbeeld het prepareren van data, worden grondig toegelicht, wat dit boek tot een goed basis statistiekboek maakt voor iedereen die wil starten met HR-analytics. Er wordt zelfs ingegaan op hoe de data het best visueel gerapporteerd kunnen worden.

In het laatste deel wordt aandacht besteed aan het HR-management van een dergelijk proces. Welke competenties heb je nodig, hoe stem je af met de verschillende managementniveaus. Het gaat in op privacy gevolgen en sluit af met een handige checklist om te inventariseren op welk niveau van implementatie de organisatie zich bevindt.

Het is een zeer compleet HR-analyticsboek, het leest prettig en neemt de lezer stapsgewijs bij de hand. Dit boek is zowel geschikt voor de HR-praktijk, als voor HBO opleidingen HRM.

——————————————————————————————————–

Download hier de pdf.

Charissa Freese

Bibliografische gegevens
Titel:
HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid
Auteurs: Toine Al en Irma Doze
Uitgeverij: WeKa Business Media BV, Amsterdam
ISBN: 9789058834065, 1e druk 2015