Om het vakmanschap van medewerkers te versterken, doen HR-professionals er goed aan de relatie klant-vakmens centraal te stellen. Dat zegt onderzoeker Wilco Brinkman in zijn artikel Een raamwerk voor sturen op vakmanschap. Ook zou het goed zijn als HR het leren van collega’s onderling zou ondersteunen en verbeteren.

Raamwerk

In zijn artikel onderzoekt Brinkman het begrip vakmanschap. Hij definieert het als de wil en de mogelijkheid die iemand heeft om een kwalitatief hoogwaardig product of hoogwaardige dienst te leveren. Tot op heden ontbrak een raamwerk om vakmanschap te onderzoeken en te sturen op vakmanschap binnen organisaties.

Kenmerken

Brinkman constateert dat er twee soorten vakmanschap te onderscheiden zijn; persoonlijk en beroepsmatig. De laatste heeft betrekking op kenmerken die verband houden met het beroep of de baan. Kenmerken van persoonlijk vakmanschap zijn gerelateerd aan de persoon die het werk doet. In zijn artikel poogt Brinkman persoonlijk vakmanschap te definiëren vanuit het perspectief van de persoon die een job uitvoert. Daarbij zijn twee voorwaarden van belang. Ten eerste moet gerealiseerd worden dat er een disbalans is in de verdeling van vaardigheden en kennis tussen de vakmens en de cliënt. De tweede voorwaarde is dat de persoon die het werk uitvoert zich bewust is van deze onevenwichtige verdeling. Daaruit vloeit voort dat hij of zij zich verplicht voelt een hoge kwaliteit werk te leveren zonder zijn eigen belang voorop te stellen.

Betrokkenheid

Door persoonlijk vakmanschap concreet te maken, krijgt HR de mogelijkheid om te sturen op vakmanschap, aldus Brinkman. Dit is belangrijk omdat het de kwaliteit en de betrokkenheid bij het werk positief kan beïnvloeden, maar ook de output (het product of de dienst).

Auteurs

Wilco Brinkman is senior adviseur kennis en arbeidsmarkt zorg bij CAOP, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en gastonderzoeker bij de Radboud UMC.

Download hier het volledige artikel (pdf)