HR Tech – transformatie van HR door toepassing van technologie

Volgens auteur Peter Runhaar is één ding zeker: technologie verandert het HR-vak. Geheel en volledig. Technologische innovaties hebben in zijn ogen – en overigens niet alleen in die van hem – een enorme impact op het werk van de HR-professional. Nieuwe, slimme instrumenten (in het jargon: ‘tools’) en technieken transformeren het recruitmentproces. ‘Virtual reality’ en ‘gamification’ nemen de plaats in van de klassieke, klassikale training en opleiding. Dankzij data-analyse krijgt HR bovendien nieuwe inzichten en kunnen interventies gerichter worden ingezet voor het realiseren van de doelen van organisaties. Technologie biedt aldus op alle fronten nieuwe kansen voor HR-professionals, mits zij tijdig inzien dat deze ontwikkelingen hun rol en werkzaamheden ingrijpend veranderen.

Peter Runhaar beschrijft in het boek de verschillende technologische ontwikkelingen die zich op het HR-vakgebied voordoen. Hij bespreekt daarbij niet alleen de technologie als zodanig, maar ook de sociale en organisatorische aspecten ervan. Welke competenties zijn binnen je organisatie onmisbaar, welke impact heeft technologie op de organisatiecultuur en hoe blijft de technologie in dienst staan van mens en samenleving? Het boek hanteert een praktische benadering en de technologische ontwikkelingen worden geïllustreerd aan de hand van diverse cases. Daarmee krijgt de HR-professional concrete handvatten aangereikt voor toepassing in de eigen organisatie.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Peter Runhaar

Titel: HR Tech – transformatie van HR door toepassing van technologie.

Uitgegeven door: Nubiz, Hilversum

Jaar: 2020