Artikel
Editie 2004, nr. 1

Dorien Kooij & Wout Buitelaar

De rol van HRM tijdens een fusie of overname is voornamelijk bewakend en in mindere mate adviserend en uitvoerend. Toch faalt het merendeel van de fusies en overnames door factoren die alles met HRM te maken hebben; en die voorkomen hadden kunnen worden, indien HRM tijdig betrokken was geweest. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de rol van HRM bij fusies en overnames. Volgens de onderzoekers is HRM in de praktijk eigenlijk alleen reactief aanwezig en speelt het voornamelijk de rol van adviseur, bewaker en uitvoerder. En dat terwijl HRM idealiter ook de rol van partner, strategisch veranderaar en ondersteuner op zich moet nemen. Aanwezigheid van HRM geldt drie niveaus: het strategische, tactische en het operationele. Op strategisch niveau heeft HRM een adviserende (en dus reactieve) functie en is het in mindere mate een (actieve) partner van de besluitvormers. Op het tactische niveau daarentegen is het een bewaker (weer reactief) en in mindere mate een (proactieve en actieve) ondersteuner. Op operationeel niveau is HRM zowel op proactief, actief als op reactief vlak de uitvoerder. In de praktijk komt dat neer op het blussen van brandjes.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.