Artikel
Editie 2003, nr. 2

Hans Doorewaard, Yvonne Benschop

HRM moet meer oog hebben voor de invloed van emoties bij organisatieverandering. Organisatieverandering en de rol die HRM daarin speelt, worden namelijk altijd benaderd vanuit de zogeheten resource-based view of the firm. Op deze benadering is veel kritiek: werknemers worden beschouwd als productiefactoren (resources) en de theorie schenkt maar beperkte aandacht aan de complexe en tegenstrijdige context waarbinnen organisatieverandering plaatsvindt. Bovendien veronachtzaamt deze benadering de beslissende invloeden die emoties hebben op de effectiviteit van HRM-maatregelen met betrekking tot communicatieverbetering, motivatieverhoging of participatieversterking. Een aanbevolen alternatieve benadering is die van de relationele theorie van emoties. Deze theorie stoelt op de inzet van werknemers bij organisatieverandering, relationele kenmerken van emoties en de werking van hegemoniale processen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.