In de inclusieve arbeidsmarkt zijn ook kwetsbare medewerkers werkzaam in reguliere arbeidsorganisaties. Onder andere dankzij de Participatiewet is hiervoor meer aandacht gekomen. Diverse auteurs leveren hun bijdrage aan een compleet boek dat onlangs over dit onderwerp verscheen bij Vakmedianet. Van een definiërend hoofdstuk tot aan diverse praktijkvoorbeelden. En van een hoofdstuk waarin noodzakelijke voorwaarden voor een inclusieve arbeidsmarkt staan beschreven tot aan een beschouwend hoofdstuk waarin lessons learned staan opgetekend, inclusief een routekaart om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt in een organisatie. Het is een compleet boek over een actueel onderwerp, dat in de praktijk toch vrij lastig van de grond komt.