Volgens de Wetenschapsverkenning Personeelswetenschappen (Maenhout & Van Hoof, 1993) is het personeelsonderzoek in ons land sterk verbrokkeld, is er nog veelal sprake van monodisciplinair onderzoek en wordt het terrein sterk gedomineerd door praktijkproblemen, waarbij een kortetermijnperspectief en instrumentele behoeften voorop staan. De Wetenschapsverkenning was gebaseerd op een inventarisatie van het HRM-onderzoek in ons land in de periode 1991- 1992. Dit overzichtsartikel is, behalve op dit materiaal, gebaseerd op aanvullende gegevens over de periode 1993-1996. Hierbij viel niet te verwachten dat de situatie van het HRM-onderzoek in ons land binnen een termijn van enkele jaren drastisch zou zijn veranderd. Dit blijkt ook niet zo te zijn.