Commentaar op het artikel ‘Motivatie in de kenniseconomie: impasse door gebrek aan passie?’ van Rene Tissen en Frank Lekanne Deprez.

Editie 2005, nr. 1

Nicole Torka

Tissen en Lekanne Deprez pleiten, gesteund door vakbroeders en -zusters, voor een herwaardering van het onderzoek naar motivatie. Waar zijn ze toch gebleven, de arbeidswetenschappers die de nogal complexe motivatietheorieën niet laten voor wat ze zijn, maar daadwerkelijk met de inmiddels al stof aanzettende materie aan de haal gaan? Dit ten bate van de alom bezworen 1-0 Global Cup overwinning van de intellectuele arbeider. Heren, ik deel u zorg niet en meen daarvoor gegronde redenen te hebben. Echter, en daarover meer in het tweede gedeelte van dit verhaal, ik ben niet zorgwekkend zorgeloos. Maar mijn bezorgdheid is een ander, en slaat op de weke delen van het hedendaagse HRM.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.