Artikel
Editie 2004, nr. 2

Ricardo Peccei

HR-beleid heeft in de regel een positieve invloed op het welzijn van werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek van het Department of Management van het King’s College te Londen en de Erasmus Universiteit Rotterdam: de British Workplace Employee Relations Survey. De relatie tussen HRM en het presteren van de organisatie geldt als de Heilige Graal van het jonge vakgebied HRM. Een overheersend aspect van HRM is het effectiever managen van werknemers teneinde de productiviteit en winst van de onderneming te maximaliseren. Dit druist in tegen de intrinsieke doelstelling van HRM: het belang van de werknemer zelf. Er wordt te veel voorbijgegaan aan de effecten van HRM op de kwaliteit van arbeid en de werknemerperceptie van welzijn en tevredenheid. Uit de studie blijkt weliswaar dat HR-beleid een positieve invloed heeft op het welzijn van de werknemer, maar dat HR-beleid dat zich richt op werknemerwelzijn, niet per definitie hetzelfde is als een beleid dat zich richt op maximalisatie van winst of productiviteit. Een tweede conclusie is dat de waargenomen effecten van HR-beleid op het welzijn van werknemers en werknemertevredenheid, complexer en ondoorgrondelijker zijn dan de HR-literatuur suggereert.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.