Boekbespreking
Ralph Katz, The human side of managing technological innovation: a collection of readings (2004)

Editie 2006, nr. 2

Jan Kees Looise

In 1997 verscheen de eerste editie van de door Ralph Katz geredigeerde bundel met bijdragen over menselijke aspecten van het managen van technische innovatie. Eind 2004 werd deze gevolgd door bovengenoemde, nogal stevig gewijzigde, tweede editie. En hoewel de aanduiding `technological innovation’ wellicht veel HRM-ers op het eerste gezicht afschrikt, is daar bij nadere kennismaking zeker geen reden voor.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.