De invloed van affiliatieve en agressieve humor op de relatie tussen transformationeel leiderschap en de werkprestaties van de medewerker

In dit onderzoek bestuderen we de invloed van affiliatieve en agressieve humor op de relatie tussen transformationeel leiderschap en werkprestaties van de ondergeschikten. Uit een survey waar 176 personen aan hebben deelgenomen blijkt dat het gebruik van affiliatieve humor door de leidinggevende de positieve relatie tussen transformationeel leiderschap en de werkprestaties van ondergeschikten versterkt, terwijl het gebruik van agressieve humor deze relatie verzwakt.