Artikel
Editie 2002, nr. 4

Bert Ferwerda

De lancering van het e-businessconcept e-HRM bij IBM eind jaren negentig betekende tegelijkertijd de start van een nieuw type HRM. Vormden administratieve activiteiten voordien nog het leeuwendeel van de HR-activiteiten, de komst van e-HRM heeft dit radicaal veranderd. Er heeft een belangrijke verschuiving op de HR-afdeling plaatsgevonden van administratieve werkzaamheden naar beleidsondersteunende en adviserende activiteiten. Dit leidde tot significante kostenreducties en een aanmerkelijk gestegen tevredenheid onder medewerkers en management. De geslaagde transformatie van traditioneel HRM naar e-HRM werd mogelijk gemaakt door de pan-Europese aanpak van IBM. Deze aanpak berust op vier pijlers: de centralisering van het HR-beleid, de harmonisering van HR-processen, de ingebruikname van een intranetsite en een callcenter en de aansturing met behulp van concrete doelen, acties en meetpunten.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.