Artikel
Editie 2001, nr. 1

Michiel Schoemaker

Op het terrein van identiteit en identiteitsconstructie van individuen in het werken in netwerkorganisaties is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Wel krijgen de fenomenen binding en formuleren van ‘corporate identity’ meer aandacht. Met het oog op het formuleren van een onderzoeksagenda worden in dit artikel identiteit en identiteitsconstructie in netwerkorganisaties nader verkend. Daarbij zijn stellingen uit recente managementliteratuur die veel aandacht trekken, als vertrekpunt genomen. Deze stellingen zijn tweeledig. Enerzijds wordt beschreven dat de moderne werkende mens op drift raakt en steeds minder houvast heeft in de netwerkorganisatie. Anderzijds dienen er managementtechnieken te worden ingezet om ‘de nieuwe medewerker’ te binden, te motiveren en een plaats te geven in de netwerkorganisatie.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.